Kemirgen İlaçlama

İnsan sağlığı ve yaşam alanları açısından tehlike yaratan kemirgenler, vücutlarında barındırdıkları milyarlarca mikrop yoluyla olduğu gibi kemirici özellikleri nedeniyle de sağlık sorunlarına ve maddi zarara neden olmaktadır. Boyutları 5 cm ile 45 cm arasında değişiklik gösteren kemirgenler, yaşadıkları bölgeye bağlı olarak; kahverengi, siyah ya da boz renkli olabilir. İnsanlara ve besinlere ciddi zararlar verebilen kemirgenlerden kurtulmak için fare ilaçlama hizmeti almak şarttır.

Kemirgenlerin Özellikleri

  • Ortalama olarak 2-3 yıl yaşarlar. Kapalı alanlara sürekli olarak giriş yapabilen kemirgenler ile mücadele için düzenli aralıklar ile ilaçlama yaptırılabileceği gibi koruyucu fare ilaçları da kullanılabilir.
  • Kemirgenler doğurarak çoğalırlar ve her üremede ortalama 8-10 yavru bırakırlar. Yılda ortalama iki defa ürerler.
  • Yiyecek bulabildikleri her alanda yaşayabildikleri gibi, hemen her maddeyi de besin olarak kullanabilirler. Hepçil olarak beslenen fareler; artıklar, organik besinler ve inorganik maddeleri tüketerek beslenebildiği gibi; tahta, kumaş gibi maddeleri de kemirebilirler.
  • Kemirgenlerin en belirgin özellikleri, gelişmiş bir kemik yapısına sahip olmadıklarından, her alandan kolaylıkla geçiş yapabilmeleridir. Kapalı alanlara binaların dış cephesini aşındırarak dahi girebilen farelerin bazıları tırmanarak da çatılara çıkabilmektedir. Bu nedenle fare ilaçlaması iç mekanların yanı sıra açık alanlarda da yaptırılarak, bu canlıların yaratabileceği tehlikelere karşı önlem alınmalıdır.
  • Genellikle kirli ve nemli alanlarda yaşarlar. Kuytu bölgelerde kendisini güvende hisseden kemirgenler, çoğunlukla kanalizasyon, çöplük ve gider gibi yerlerde görülür.
  • En büyük fare türleri arasında; büyüklüğü kuyruğu ile birlikte yarım metreyi bulabilen lağım faresi ve çatı faresi gelir.-
  • Tek başlarına ya da grup halinde yaşayabilirler. Öğrenme yetenekleri gelişmiş olduğundan, kemirgenleri yok etmek için basit tuzaklar yeterli olmaz.
  • Akciğer solunumu yapan fare türleri, insanların gen yapısı ile büyük uyum içerisinde olduğundan, birçok bilimsel deneyde kobay olarak kullanılmaktadır.
  • Fareler, her maddeyi kemirebildiği gibi, bazı durumlarda tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Binalardaki elektrik kablolarını kemirerek yangınlara dahi sebebiyet verebilen bu canlıları yok etmek için kemirgen ilaçlaması yaptırmak şarttır.
  • Kemirgenlerin kapalı alanların bir bölgesinde sıkışıp kalarak ölmeleri, dayanılmaz bir kokuya neden olmaktadır. Bu nedenle fare ile mücadele ederken, vurarak ya da ezerek öldürme gibi yollara başvurulmaması gereklidir.

 

Fare İlaçlama

Farelerden kurtulmak için yapılan ilaçlama işlemlerinde farklı ilaç türleri ve yöntemleri kullanılabilir. Kapalı alanlara özellikle sonbahar dönemlerinde sıklıkla girmeye başlayan bu canlılar, akla gelebilen hemen her maddeyi besin olarak algıladığından; tahta mobilyalara, giysilere ve mekanik eşyalara zarar verebilmektedir. Bunun yanı sıra besinlerin kullanılmaz hale gelmesine yol açan fareler, kirli alanlarda dolaştığı için zararlı mikroorganizmaların yayılmasını sağladığından, hastalıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla fare ilaçlaması, yalnızca maddi açıdan değil, sağlıksal anlamda da son derece önemlidir.

Sıvı ilaçlar ile fumigasyon tekniği kullanılarak yapılabilen fare ilaçlama, katı ilaçlar ya da tuzaklar ile de yapılabilir. Fareden kurtulmak için genellikle bireysel mücadele tekniklerine başvurulduğu gibi, amatör şekilde yapılan uygulamalar, maddi zararlara neden olabilmekle beraber sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu nedenle kemirgen ilaçlaması için bireysel yöntemlere ya da basit tuzaklara başvurmak yerine, profesyonel olarak hizmet veren fare ilaçlama firmaları tarafından yardım almak gereklidir. Etkili fare ilaçları kullanılarak yapılabilecek fumigasyon işlemi, kemirgenleri yok edeceği gibi, kapalı alanlara yeniden girmelerine karşılık önlem oluşturacaktır.

böcek ilaçlama ümraniye metkim böcek ilaçlama