Dezenfeksiyon Çalışmaları

Günümüzde viral (grip,nezle,ishal,sarılık vb.) hastalıkların insan sağlığının dünya çapında en büyük tehditçisi olduğu kabul edilmektedir. Virüslere karşı en etkili korunmanın aşılama olduğu bilinmekte ise de böyle bir korunmanın sürekli evrim geçiren virüslere karşı uzun ömürlü olacağı garanti edilememektedir. Virüslerin yanı sıra insan sağlığını tehdit eden bakteri ve mantarlara karşı korunmanın bir yolu da Dezenfeksiyondur.

Dezenfeksiyon; hastalık yapan ya da besinlere ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmaların, diğer bir deyişle mikrop, mantar, küf vb canlıların kimyasal ve fiziksel yöntem ve maddeler kullanılarak yok edilmesidir. İnsanların bir arada bulundukları; İşyeri, Okul, Hastane, Toplu Ulaşım Araçları, Otel, Fabrika, Restoran vb. gibi yerler; bakteri, mantar ve virüs gibi insan patojenlerinin bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlardır. Yapılacak dezenfeksiyonla; sindirim ve solunum yolu ile bulaşabilen mikroorganizmaların yanı sıra; infekte kan, vücut sıvıları ve tükürük ile kirlenmiş aletler ya da yüzeyler yoluyla geçen her türlü viral hastalıklar (Örneğin; HepatitA, HepatitB, grip, nezle, ishal vb.) kontrol edilebilmektedir. Periyodik olarak en az ayda bir kez yapılacak dezenfeksiyon, zararlı mikroorganizmaların insandan insana bulaşmasını büyük ölçüde engelliyecek ve korunmada süreklilik sağlayacak niteliktedir.

böcek ilaçlama ümraniye metkim böcek ilaçlama